Materiały

Materiały z prezentacji, wykładów, prelekcji itd.

Retrokomp 2018

  • BASIC C64 – piszemy własną grę (tajemnice PEEK i POKE): slajdy
  • Amiga 500 i wstęp do sekretów DMA: slajdy